ประกาศ: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

ราคา : 12000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 25/04/2024] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ประกาศ: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database ประจำปี 2567

ราคา : 35000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 25/04/2024] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming

ราคา : 25000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 25/04/2024] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ประกาศ: เปิดอบรมหลักสูตร PostgreSQL Fundamental

ราคา : สอบถาม

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 25/04/2024] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN

ราคา : 38000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 25/04/2024] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ประกาศ: เปิดอบรมหลักสูตร Install and Upgrade Workshop

ราคา : 50000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 25/04/2024] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ประกาศ: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Administration (DBA)

ราคา : 35000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 25/04/2024] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้


ขาย: เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features

ราคา : 35000

ติดต่อ: apirat ประกาศของสมาชิก
โทร: 0844372522
[อัพเดท 25/04/2024] ประกาศที่ถูกเลื่อนขึ้นมาวันนี้